Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

14. Stosowanie azotanów u chorych z ostrym zespołem wieńcowym jest przeciwwskazane w przypadku:

  • A. ciśnienia tętniczego skurczowego <90 mmHg
  • B. zawału prawej komory.
  • C. bloku przedsionkowo-komorowego.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań