Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

15.

56-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu bardzo silnego bólu, obrzęku, ucieplenia i zaczerwienienia palucha stopy prawej. Objawy wystąpiły nad ranem i utrudniają mu chodzenie. Od tygodnia boli go również lewy staw kolanowy, w którym podczas badania przedmiotowego stwierdzono wysięk. W badaniach laboratoryjnych: CRP 25 mg/l, stężenie kwasu moczowego w surowicy 4,5 mg/dl. Które z poniższych umożliwiają potwierdzenie rozpoznania dny moczanowej u przedstawionego chorego?

  • A. stwierdzenie kryształów moczanu sodu w badaniu płynu stawowego uzyskanego drogą punkcji ze stawu kolanowego.
  • B. szybkie ustąpienie dolegliwości po zastosowaniu kolchicyny.
  • C. brak poprawy po zastosowaniu NLPZ w maksymalnych dawkach.
  • D. u przedstawionego chorego nie można rozpoznać dny moczanowej, ponieważ stężenie kwasu moczowego w surowicy jest prawidłowe.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań