Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

123. Charakterystycznymi cechami choroby Leśniowskiego-Crohna są:
1) dotyczy tylko jelita krętego i prawej połowy okrężnicy;
2) zmiany zapalne dotyczą całej grubości ściany jelita oraz jego krezki;
3) w przebiegu choroby często dochodzi do powstania ropni wewnątrzbrzusznych;
4) leczenie polega na wycięciu jelita krętego i okrężnicy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4.
  • B. 1,2,3.
  • C. 2,3.
  • D. 1,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań