Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

124. Przyczyną smolistych stolców może być:
1) rak żołądka;
2) wrzód dwunastnicy;
3) guz jelita cienkiego;
4) rak prawej połowy okrężnicy;
5) guz lewej połowy okrężnicy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 5.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań