Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

125. Leczenie odmrożenia w warunkach szpitalnych obejmuje:
1) ogrzanie chorego i odmrożonej części ciała;
2) wdrożenie profilaktyki przeciwtężcowej;
3) podanie leków przeciwbólowych;
4) zastosowanie antybiotyków o szerokim zakresie działania;
5) podawanie leków rozszerzających naczynia.
Prawidłowa odpowiedz to:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 3, 4, 5
  • C. 1, 3, 5
  • D. 2, 3, 5
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań