Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

127. Dla oparzeń III stopnia typowym nie jest:

  • A. martwica tkanek
  • B. pierścień oparzenia II i I stopnia wokół strefy oparzenia III stopnia
  • C. zmiany zatorowo-zakrzepowe w naczyniach w strefie oparzenia
  • D. brak lub słabe dolegliwości bólowe
  • E. brak uszkodzeń tkanek poniżej strefy oparzenia III stopnia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań