Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

128. W jakich stanach wezwiesz zespół nagłej pomocy?
1) nagła zmiana czynności serca poniżej 40/min. lub powyżej 130/min.;
2) spadek RR poniżej 90 mmHg;
3) nagłe wahania częstości oddechu poniżej 8/min. i powyżej 30/min.;
4) nagły spadek wysycenia krwi tlenem pomimo tlenoterapii biernej poniżej 90%;
5) nagłe zaburzenia świadomości (reakcja na ból i głos, brak reakcji).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,4.
  • C. 3,4,5.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. 1,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań