Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

147. Żywoczerwona, przekrwiona tarcza nerwu wzrokowego o nieostrych granicach, uniesiona powyżej otaczającej siatkówki jest oftalmoskopowym objawem:

  • A. zaniku nerwu wzrokowego.
  • B. zakrzepu żyły środkowej siatkówki.
  • C. zapalenia wewnątrzgałkowego.
  • D. obrzęku tarczy nerwu wzrokowego.
  • E. retinopatii proliferacyjnej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań