Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

148. Nieprawdą jest, że działanie adrenaliny powoduje:

  • A. spadek oporu obwodowego.
  • B. wzrost ciśnienia rozkurczowego w aorcie.
  • C. wzrost siły skurczu mięśnia sercowego.
  • D. poprawę przewodzenia w układzie bodźco-przewodzącym serca.
  • E. zwiększenie amplitudy migotania komór.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań