Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

18. Wskaż objawy związane z pneumothorax:
1) przesunięte śródpiersie w przeciwną stronę;
2) nadmierny odgłos opukowy (odgłos bębenkowy);
3) bradykardia;
4) ściszenie lub brak szmerów oddechowych;
5) świsty;
6) sinica.
Prawidłowa odpowiedz to:

  • A. 1,2,3,5.
  • B. 1,2,3,6.
  • C. 2,3,4,6.
  • D. 1,2,4,5.
  • E. 1,2,4,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań