Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

170.
Lekarz dentysta po zmianie miejsca zamieszkania uruchomił gabinet w mieście, w którym dotychczas nie był znany. W związku z tym zamówił ulotki z informacją o pracy gabinetu, które zostały rozniesione do skrzynek pocztowych mieszkańców. Osobom, które zgłoszą sie do gabinetu na podstawie tej ulotki zagwarantował 10% rabat przy wykonywanych zabiegach, a wszystkim bezpłatny przegląd jamy ustnej. Czy takie postępowanie lekarza było właściwe?

  • A. tego rodzaju postępowanie nosi charakter reklamy, a ta w odniesieniu do praktyki lekarskiej nie jest dozwolona.
  • B. błędem lekarza było, że zamieścił tam także informacje o cenach, pozostałe informacje były pożyteczne dla pacjentów.
  • C. lekarz, który rozpoczyna prace w nowej miejscowości ma prawo do korzystania z tego sposobu informowania o praktyce.
  • D. prywatna praktyka lekarska podlega prawom wolnego rynku, dlatego mogą być stosowane i takie metody pozyskiwania pacjentów.
  • E. treść takiej ulotki powinna być uzgodniona z miejscowa Izba Lekarska i od jej akceptacji winno zależeć wykorzystanie jej w praktyce.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań