Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

171.
Pacjent trafił na oddział chirurgiczny szpitala, w którym lekarska obsada oddziału składała sie z równorzędnych specjalistów. Pacjent nie chciał, aby operował go lekarz wyznaczony przez ordynatora, a sam ordynator, który tego dnia nie był przewidziany do udziału w operacjach. Pacjent proponował, żeby potraktować go jak prywatnego pacjenta i chciał za operowanie ordynatorowi zapłacić. Jakie powinno być prawidłowe postępowanie?

  • A. ordynator powinien podtrzymać swoją decyzję co do wyznaczonego operatora.
  • B. ponieważ nie był przewidziany do operacji, a pacjent życzył sobie akurat jego udziału – miał prawo to dodatkowe honorarium przyjąć.
  • C. gdyby zgodził sie na zmianę operatora, byłoby to postępowanie niekoleżeńskie i nieuzasadnione wobec równych kwalifikacji.
  • D. jeśli pacjent obdarzał go szczególnym zaufaniem i było to możliwe z punktu widzenia organizacji pracy, winien się do tej prośby przychylić, a honorarium przeznaczyć do podziału miedzy zespół operujący.
  • E. jeśli pacjent obdarzał go szczególnym zaufaniem i było to możliwe z punktu widzenia organizacji pracy, może się do tej prośby przychylić, ale nie powinno to być połączone z dodatkowymi opłatami.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań