Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

23.

35-letnia biała kobieta przyszła do izby przyjęć skarżąc się na bóle w klatce piersiowej. Ból jest epizodyczny i trwa zwykle 5-10 minut. Niekiedy związany jest z wysiłkiem, ale również występuje w spoczynku. Ból nie promieniuje. Pacjentka nie jest palaczką i nie choruje na nadciśnienie. Dwaj inni członkowie rodziny zmarli z powodu choroby serca w wieku 50 i 56 lat. W trakcie badania fizykalnego: RR 120/70 mmHg, tętno 70/min. W okolicy przedsercowej znajduje się punkt najsilniejszego bólu. Szmer skurczowy II/VI słyszalny wzdłuż lewego brzegu mostka. Szmer nasila się przy zmianie pozycji na stojącą. W badaniu ekg odc. S-T niespecyficzna zmiany odc. S-T oraz fali T. Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

  • A. niewinny szmer skurczowy.
  • B. stenoza aortalna.
  • C. kardiomiopatia przerostowa.
  • D. stenoza mitralna.
  • E. stenoza t. płucnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań