Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

24. Które z poniższych badań jest najkorzystniejsze dla ustalenia rozpoznania u tej pacjentki? (treść z zadania poprzedniego. Pacjentka z kardiomiopatią przerostową)

  • A. rtg klatki piersiowej.
  • B. cewnikowanie serca.
  • C. badanie skaningowe z użyciem talu.
  • D. echokardiografia.
  • E. biopsja m. sercowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań