Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

25. Wskaż właściwe skojarzenie wady zastawkowej ze zmianą fizykalną:
a) stenoza aortalna 1) szorstki szmer promieniujący do t. szyjnych
b) niedomykalność aortalna 2) głośny ton S1
c) stenoza mitralna
 3) szmer holosystoliczny nad koniuszkiem
promieniujący do pachy
d) niedomykalność mitralna 4) budowa ciała przypominająca zespół Marfana
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. a3,b1,c4,d2.
  • B. a3,b2,c1,d4.
  • C. a1,b4,c2,d3.
  • D. a3,b1,c2,d4.
  • E. a2,b4,c1,d3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań