Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

182.
W rozumieniu Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba ubezpieczona, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy jest:

  • A. inwalida III grupy.
  • B. długotrwale niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym.
  • C. częściowo niezdolna do pracy.
  • D. całkowicie niezdolna do pracy.
  • E. niepełnosprawna w stopniu lekkim.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań