Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

183.

Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych renty z tytułu niezdolności do pracy są wypłacane z:

  • A. Funduszu Rentowego.
  • B. Funduszu Emerytalnego.
  • C. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • D. Funduszu Chorobowego.
  • E. budżetu państwa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań