Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

191.
Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują:

  • A. tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
  • B. analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych.
  • C. promocję zdrowia.
  • D. profilaktykę.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań