Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

192. Profilaktyka pierwszej fazy obejmuje:

  • A. działania nastawione na umacnianie zdrowia.
  • B. działania ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób i ich przyczyn.
  • C. działania wobec choroby, która się rozwinęła.
  • D. wyłącznie działania lecznicze.
  • E. wczesna rehabilitacje.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań