Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

3. Powikłaniem zawału ściany dolnej mięśnia sercowego powodującym wystąpienie głośnego, holosystolicznego, szeroko promieniującego szmeru nad koniuszkiem serca oraz gwałtownie postępującej niewydolności serca jest:

  • A. nawrót niedokrwienia.
  • B. stenoza zastawki mitralnej.
  • C. ostra niedomykalność zastawki mitralnej.
  • D. pęknięcie mięśnia brodawkowatego.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi C,D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań