Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

4. Upośledzona tolerancja glukozy oznacza:

  • A. glikemię na czczo >=200 mg/dl.
  • B. przygodną glikemię >=200 mg/dl.
  • C. glikemię w 120. minucie po doustnym obciążeniu 75g glukozy w przedziale 140-199 mg/dl.
  • D. dwukrotnie glikemię na czczo >=126 mg/dl.
  • E. glikemię w 120. minucie po doustnym obciążeniu 75g glukozy >=200 mg/dl.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań