Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

195. Do leków stosowanych w analgezji przewodowej zaliczamy
1) lidokainę; 4) ropiwakainę;
2) bupiwakainę; 5) propofol;
3) midazolam; 6) sufentanyl.
Prawidłowa odpowiedz to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,5,6.
  • C. 5,6.
  • D. 1,2,4.
  • E. 2,4,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań