Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

196. W przypadku krwawienia z ust pacjenta zalecanym postepowaniem bezprzyrządowym mającym na celu udrożnienie dróg oddechowych jest:

  • A. ratownik powinien używać maski twarzowej jednorazowego użytku (ochraniacza twarzowego) do oddychania metoda usta-usta.
  • B. zawodowy ratownik musi być przygotowany do oddychania usta-usta w każdym przypadku.
  • C. nie zaleca się oddychania, ponieważ krew może zostać zaaspirowana do płuc pacjenta.
  • D. krwawienie musi być zatrzymane przez ucisk na usta i następnie oddychanie usta-ustamoże być przeprowadzone.
  • E. w tej sytuacji zaleca się tracheostomię ratunkową.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań