Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

51. Które z wymienionych objawów mogą sugerować niewydolność kory nadnerczy?

  • A. hipoglikemia, hiponatremia, hipokalemia, hiperchloremia, alkaloza metaboliczna.
  • B. hipoglikemia, hiponatremia, hiperkalemia, hiperchloremia, kwasica metaboliczna.
  • C. hipoglikemia, hipernatremia, hipokalemia, hiperchloremia, alkaloza metaboliczna.
  • D. hiperglikemia, hiponatremia, hipokalemia, hiperchloremia, alkaloza oddechowa.
  • E. hipoglikemia, hiponatremia, hiperkalemia, hipochloremia, kwasica metaboliczna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań