Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

52. 2-letnie dziecko, dotychczas zdrowe, spożyło bliżej nieokreśloną ilość tabletek Furosemidum. Dziecko sprawia wrażenie bardzo osłabionego, kontakt z otoczeniem jest bardzo ograniczony. Których z niżej wymienionych objawów nie uda sie zaobserwować u tego dziecka?
1) nadmierne pocenie się;
2) obrzęk płuc;
3) przekrwienie i zaczerwienienie skóry całego ciała;
4) tachykardia;
5) zaburzenia rytmu serca.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,5.
  • B. 1,2,3.
  • C. 2,4,5.
  • D. 2,4.
  • E. 3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań