Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(198)

54. Który z poniższych stanów nie stanowi wskazania do zbadania kariotypu?

  • A. niesprawność intelektualna o nieustalonej przyczynie.
  • B. niesprawność intelektualna łącznie z cechami dysmorficznymi.
  • C. dziecko, u którego stwierdza sie jednoznaczne cechy fenotypowe zespołu Downa.
  • D. noworodek z izolowanym rozszczepem podniebienia wtórnego.
  • E. wielokrotne niepowodzenia ciążowe (poronienia, obumarcia płodu).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań