Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

55. 6-miesięczna dziewczynka od 3 miesięcy choruje na nawracające zapalenia płuc w połączeniu z obturacją oskrzeli i uporczywym kaszlem. Dziecko mimo dobrego łaknienia wykazuje niedobór masy ciała. W wywiadzie z okresu noworodkowego - przedłużająca się żółtaczka z przewaga bilirubiny związanej. Którą jednostkę chorobową należałoby wziąć w pierwszej kolejności pod uwagę?

  • A. niedobór alfa-1-AT.
  • B. wrodzone rozstrzenia oskrzeli.
  • C. idiopatyczne zwłóknienie płuc.
  • D. mukowiscydozę
  • E. hemosyderozę płuc
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań