Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

68. Lekiem pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia u ciężarnych jest/są:

  • A. metyldopa
  • B. inhibitory konwertazy angiotensynowej
  • C. furosemid
  • D. leki moczopędne
  • E. wszystkie wymienione powyżej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań