Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

69. Zespół HELLP charakteryzuje się występowaniem:

  • A. hemolizy, zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych i żółtaczki.
  • B. hemolizy, zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych i zmniejszonej liczby płytek krwi.
  • C. zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych, świądu skóry, podwyższonego poziomu bilirubiny i zmniejszonej liczby płytek krwi.
  • D. zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszonej liczby płytek krwi, żółtaczki, oligurii i hipoglikemii.
  • E. brakiem apetytu, hipoglikemii i zmniejszonej liczby płytek krwi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań