Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

128.

Pacjent lat 57 z potwierdzonym histologicznie guzem typu adenocarcinoma w zagięciu śledzionowym okrężnicy. W tomografii komputerowej poza guzem pierwotnym innych zmian nie stwierdzono. Anestezjologicznie pacjent sklasyfikowany jako ASA 2. Chirurgicznym postępowaniem z wyboru będzie w takim przypadku:

  • A. prawostronna hemikolektomia
  • B. lewostronna poszerzona hemikolektomia
  • C. kolektomia
  • D. odcinkowa resekcja okrężnicy
  • E. resekcja poprzecznicy poszerzona o zagięcie śledzionowe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań