Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

129. Pacjent lat 25 zgłosił się z powodu świądu oraz okresowych plamień z odbytu występujących głównie po wypróżnieniu. Dodatkowo anamneza ujawniła okresowo pojawiające się bóle brzucha. W badaniu fizykalnym poza tkliwością w śródbrzuszu bez odchyleń od normy. W anoskopii zaczerwieniona, obrzęknięta błona śluzowa kanału odbytu, z widocznymi dwoma szczelinami odbytu, jedną na spoidle tylnym, drugą na prawo-bocznej ścianie. Które z niżej wymienionych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?

  • A. wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
  • B. kiłowe zapalenie odbytu i odbytnicy.
  • C. okołoodbytnicza postać choroby Leśniowskiego-Crohna.
  • D. grzybica kanału odbytu.
  • E. mechaniczne uszkodzenie kanału odbytu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań