Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

139.

Każda postać astmy przewlekłej wymaga ciągłego leczenia glikokortykosteroidami wziewnymi, ponieważ jej istotą jest stan zapalny dróg oddechowych.

  • A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy.
  • B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.
  • D. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.
  • E. oba zdania są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań