Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(204)

140. Badanie okulistyczne w kierunku wczesnego wykrywania retinopatii cukrzycowej u chorych na cukrzycę typu 2 należy wykonać:

  • A. w momencie rozpoznania choroby lub krótko po jej zdiagnozowaniu i następnie raz w roku.
  • B. w momencie rozpoznania choroby lub krótko po jej zdiagnozowaniu, a następnie raz na 5 lat.
  • C. w ciągu 5 lat od rozpoznania choroby, a następnie co 2-3 lata.
  • D. po 5 latach od rozpoznania choroby, a następnie co rok.
  • E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań