Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

162. Prawdą jest, że:

  • A. wczesna defibrylacja i podstawowe zabiegi resuscytacyjne są jedynymi interwencjami, które poprawiają przeżywalność w nagłym zatrzymaniu krążenia.
  • B. defibrylacja wykonana w czasie do 5 minut po zatrzymaniu krążenia jest w 90% efektywna.
  • C. impedancja klatki piersiowej nie ma wpływu na skuteczność defibrylacji.
  • D. podstawowe zabiegi resuscytacyjne odwracają migotanie komór w prawidłowy rytm.
  • E. podstawowe zabiegi resuscytacyjne skracają czas trwania migotania komór.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań