Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(204)

163. Prawdą jest, że:

  • A. celem segregacji medycznej w czasie katastrofy jest zapewnienie pomocy osobie najciężej poszkodowanej,
  • B. prowadząc segregację medyczną z wykorzystaniem systemu START poszkodowanych z obrażeniami nierokującymi przeżycia oznacza się kolorem białym.
  • C. poszkodowany w katastrofie w każdej chwili może zostać oznaczony innym kolorem.
  • D. system segregacji dzieci JumpSTART jest stosowany u dzieci od 8 r.ż.
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań