Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(204)

191. Do najważniejszych celów epidemiologii, jako dyscypliny naukowej, należy m.in.:

  • A. określanie rozpowszechnienia i natężenia problemów zdrowotnych w populacji.
  • B. prognozowanie tendencji rozwojowych aktualnie istniejących problemów zdrowotnych.
  • C. identyfikacja środowiskowych i behawioralnych czynników ryzyka.
  • D. dostarczenie danych dla procesu zarządzania systemem zdrowia.
  • E. wszystkie wyżej wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań