Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

192. W sytuacji zdrowotnej ludności Polski, negatywnym zjawiskiem w ostatnich latach jest:

  • A. wzrost średniej długości trwania życia ludności.
  • B. zmniejszenie wskaźnika umieralności niemowląt.
  • C. wzrost populacji osób w starszych grupach wiekowych.
  • D. zmniejszenie w niewielkim zakresie umieralności ludności z powodu chorób układu krążenia.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań