Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

196. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych programy zdrowotne dotyczą w szczególności:

  • A. ważnych zjawisk epidemiologicznych.
  • B. innych istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy osób.
  • C. wdrażania nowych procedur medycznych.
  • D. wdrażania nowych przedsięwzięć profilaktycznych.
  • E. wszystkich wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań