Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(204)

197. System opieki zdrowotnej definiowany jest jako zorganizowany i skoordynowany zespół działań, którego celem jest zabezpieczenie i poprawa stanu zdrowia jednostki i zbiorowości poprzez realizację działań:

  • A. profilaktycznych.
  • B. leczniczych.
  • C. rehabilitacyjnych.
  • D. z zakresu promocji zdrowia.
  • E. wszystkich wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań