Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

4. 83-letnia kobieta została przywieziona do izby przyjęć z powodu ospałości. Stężenie glukozy we krwi u tej chorej wynosi 950 mg/dl. Badanie przedmiotowe wskazuje na odwodnienie. U kobiety tej nigdy wcześniej nie rozpoznano cukrzycy. Wskaż właściwe postępowanie u tej chorej, poza dożylną podażą płynów:

  • A. podaż doustna metforminy.
  • B. podaż doustna jednej z pochodnych sulfonylomocznika.
  • C. podaż podskórna insuliny o pośrednim czasie działania.
  • D. podaż dożylna insuliny o pośrednim czasie działania.
  • E. podanie dożylne insuliny krótko działającej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań