Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(204)

5.

76-letni mężczyzna został przywieziony do izby przyjęć z powodu nagłej duszności. Mężczyzna ten dwa miesiące temu wyszedł z oddziału chirurgii, gdzie był operowany z powodu raka jelita grubego. Badanie przedmiotowe wykazuje obrzęk prawej kończyny dolnej. Od którego badania należy rozpocząć dalszą diagnostykę u tego chorego?

  • A. badanie stężenia D-dimerów we krwi
  • B. badanie scyntygraficzne płuc
  • C. angiografia płucna wykonana metodą tomografii komputerowej
  • D. echokardiografia
  • E. badanie wskaźnika INR
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań