Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

41. W organizmie płodu/noworodka w czasie niedotlenienia stwierdza się niżej wymienione, z wyjątkiem:

  • A. obniżenia pH
  • B. zwiększenia PaCO2
  • C. zwiększenia stężenia mleczanów
  • D. obniżenia stężenia K+ w osoczu
  • E. zwiększenia stężenia wolnych kwasów tłuszczowych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań