Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

42. W patomechanizmie żółtaczki noworodków karmionych piersią bierze się pod uwagę:

  • A. zwiększenie jelitowo-wątrobowego obiegu bilirubiny.
  • B. opóźnienie kolonizacji bakteryjnej w jelitach.
  • C. zaburzenie metabolizmu kwasów żółciowych.
  • D. podwyższenie lipazy lipoproteinowej.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań