Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

101. Rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej typu I wymaga obecności w przebiegu choroby epizodu depresji oraz:

  • A. manii
  • B. submanii (hipomanii)
  • C. zmiany fazy pod wpływem leczenia
  • D. stwierdzenia oporności na leczenie
  • E. wszystkich powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań