Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

102. Lekiem z wyboru w leczeniu profilaktycznym choroby afektywnej dwubiegunowej typu I o klasycznym przebiegu jest:

  • A. pochodna kwasu walproinowego
  • B. karbamazepina
  • C. lamotrygina
  • D. sól litu
  • E. żaden z powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań