Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

125. U pacjenta z gastroskopowo potwierdzoną chorobą wrzodową dwunastnicy zadecydowano o włączeniu leczenia farmakologicznego. Wykluczono zakażenie Helicobacter pylori. Która z niżej wymienionych grup leków ma najmniejsze zastosowanie terapeutyczne?

  • A. inhibitory pompy protonowej
  • B. blokery receprora H2
  • C. leki zobojętniające na bazie wapnia i magnezu
  • D. antybiotyki
  • E. pochodne prostaglandyn
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań