Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

126. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zakrzepicy:
1) zakrzepica występuje rzadko u chorych operowanych;
2) stopień ryzyka zależy od cech osobniczych, stanu klinicznego, rodzaju interwencji diagnostycznej, chirurgicznej i profilaktycznej;
3) mniejsza część chorych jest obciążona nie więcej niż 1 czynnikiem ryzyka;
4) profilaktyka jest skuteczna i uzasadniona klinicznie i finansowo;
5) zaleca się, aby nie stosować ASA jako jedynej metody profilaktyki p/zakrzepowej w żadnej grupie chorych;
6) profilaktyka jest nieskuteczna klinicznie i podraża koszty leczenia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 2, 4, 5
  • C. 2, 5, 6
  • D. 1, 3, 6
  • E. 2, 3, 4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań