Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

144. Lekami poprawiającymi rokowanie u chorych ze stabilną dławicą piersiową bez przebytego zawału serca są:
1) leki przeciwpłytkowe;
2) beta-blokery;
3) blokery kanału wapniowego;
4) azotany;
5) molsidomina.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1
  • B. 1,2
  • C. 1,2,3
  • D. 1,2,3,4
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań