Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

145. Do tzw. objawów alarmujących ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, wskazujących na organiczną przyczynę dolegliwości, należą:

  • A. Dysfagia
  • B. Odynofagia
  • C. Uporczywe wymioty
  • D. Niedokrwistość o niejasnej przyczynie
  • E. Wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań