Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

167.

Zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego przywiózł w godzinach porannych do szpitalnego oddziału ratunkowego chłopca ok. 12 lat znalezionego w opuszczonym budynku. W trakcie badania pacjenta stwierdzono, że jest w ciężkiej hipotermii. Temperatura głęboka wynosiła 27,5°C. Rozpoczęto intensywne czynne ogrzewanie pacjenta. W trakcie intubacji dotchawiczej pojawiły się zaburzenia rytmu serca przechodzące w migotanie komór (VF). Rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR), wykonano trzykrotnie defibrylację, ale nie udało się przywrócić rytmu zatokowego. Najbardziej prawidłowym dalszym postępowaniem będzie:

  • A. kontynuowanie CPR i czynne ogrzewanie pacjenta do temp 30°C i po jej osiągnięciu wykonanie kolejnych prób defibrylacji.
  • B. kontynuowanie CPR i ponawianie defibrylacji.
  • C. przerwanie CPR, ogrzewanie intensywne pacjenta do temperatury głębokiej 33°C i ponownie rozpoczęcie CPR i defibrylacji.
  • D. kontynuowanie CPR, podanie wlewu lidokainy iv.
  • E. kontynuowanie CPR, ponawianie defibrylacji, podanie wlewu lidokainy iv.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań